Hotline: 0898.567.789 – 0976.648.567 ( Zalo 0976.648.567 )

Đồng phế liệu nhập khẩu phải làm thủ tục gì

Công ty nhập khẩu đồng phế liệu phải làm thủ tục phải tuân thủ những điều kiện sau đây 1/ Về thủ tục: – Căn cứ vào điểm 1 và 2 mục I Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/08/2007 Hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh...